Sắp xếp

(MN-C1) VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM - ERAHOUSE

290.000₫ 320.000₫
Du lịch Minh Tâm luôn mong muốn các em học sinh học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống cũng như thế giới quanh ta. Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng những chương trải nghiệm thực tế mới lạ và phù hợp với độ tuổi của học sinh! Qua những chương trình này, các em học sinh sẽ phần nào cải thiện được...

(MN-C1) VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM - CV MẶT TRỜI

290.000₫ 310.000₫
Du lịch Minh Tâm luôn mong muốn các em học sinh học hỏi được nhiều điều mớ ...

(C2-C3) LÀNG VĂN HÓA + AO VUA

295.000₫ 330.000₫
Du lịch Minh Tâm luôn mong muốn các em học sinh học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống cũng như thế giới quanh ta. Chính vì...

(C2-C3) LÀNG VĂN HÓA - ĐẢO NGỌC XANH

290.000₫ 315.000₫
...

(C2-C3) K9 ĐÁ CHÔNG - ĐẢO NGỌC XANH

295.000₫ 320.000₫
...

(C2-C3) ĐỀN ĐÔ + KHU DU LỊCH AO VUA

285.000₫ 300.000₫
...

(MN-C1) BT QUÂN SỰ - CV MẶT TRỜI

285.000₫ 300.000₫
...

(MN-C1) VƯỜN THÚ HÀ NỘI - CV MẶT TRỜI

285.000₫ 300.000₫
...

(MN-C1) CỔ LOA - CÔNG VIÊN MẶT TRỜI

285.000₫ 300.000₫
Du lịch Minh Tâm luôn mong muốn các em học sinh học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống cũng như thế giới quanh ta. Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng những chương trải nghiệm thực tế mới lạ và phù hợp với độ tuổi của học sinh! Qua những chương trình này, các em học sinh sẽ phần nào cải thiện được kiến thức, nhận thức được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, các bạn sẽ xóa bỏ dần sự rụt...

Các đơn vị hợp tác: