Sắp xếp

(HS) BÁT TRÀNG - ERAHOUSE

285.000₫ 295.000₫

(HS) LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VN – KDL ĐẦM LONG – RỪNG BẰNG TẠ

285.000₫ 295.000₫

(HS) CÔN SƠN – KIẾP BẠC – CHU VĂN AN

215.000₫ 245.000₫

(HS) LĂNG BÁC – THÀNH PHỐ HƯỚNG NGHIỆP KIZ CITI (hoặc TIME CITY)

287.000₫ 295.000₫

(HS) LĂNG BÁC – VĂN MIẾU (BẢO TÀNG) – VƯỜN BÁCH THÚ – XEM XIẾC

285.000₫ 295.000₫

(HS) KHU DU LỊCH HUYỀN THOẠI HỒ NÚI CỐC

280.000₫ 295.000₫

BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017

0₫

Các đơn vị hợp tác: