Sắp xếp

(MN-C1) VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM - ERAHOUSE

290.000₫ 320.000₫

(MN-C1) VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM - CV MẶT TRỜI

290.000₫ 310.000₫

(MN-C1) LĂNG BÁC - BT HỒ CHÍ MINH - CV MẶT TRỜI

290.000₫ 310.000₫

(MN-C1) BT QUÂN SỰ - CV MẶT TRỜI

285.000₫ 300.000₫

(MN-C1) VƯỜN THÚ HÀ NỘI - CV MẶT TRỜI

285.000₫ 300.000₫

(MN-C1) CỔ LOA - CÔNG VIÊN MẶT TRỜI

285.000₫ 300.000₫

(C1-C2-C3) CÔN SƠN - KIẾP BẠC - CHU VĂN AN

230.000₫ 250.000₫

(MN-C1) HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - CV MẶT TRỜI

290.000₫ 325.000₫

(MN-C1) BÁT TRÀNG - NÔNG TRẠI ERAHOUSE

290.000₫ 315.000₫

(MN-C1) LĂNG BÁC – THÀNH PHỐ HƯỚNG NGHIỆP KIZ CITY

295.000₫ 320.000₫

(MN-C1) LĂNG BÁC – VĂN MIẾU – VƯỜN THÚ – XEM XIẾC

285.000₫ 295.000₫

(C1-C2-C3) KHU DU LỊCH HUYỀN THOẠI HỒ NÚI CỐC

295.000₫ 320.000₫

BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

0₫

Các đơn vị hợp tác: