Sắp xếp

(C2-C3) LÀNG VĂN HÓA + AO VUA

295.000₫ 330.000₫

(C2-C3) LÀNG VĂN HÓA - ĐẢO NGỌC XANH

290.000₫ 315.000₫

(C2-C3) K9 ĐÁ CHÔNG - ĐẢO NGỌC XANH

295.000₫ 320.000₫

(C2-C3) ĐỀN ĐÔ + KHU DU LỊCH AO VUA

285.000₫ 300.000₫

(C1-C2-C3) CÔN SƠN - KIẾP BẠC - CHU VĂN AN

230.000₫ 250.000₫

(C2-C3) CỐ ĐÔ HOA LƯ - TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG

320.000₫

(C2-C3) CHÙA THẦY - KHOANG XANH - SUỐI TIÊN

290.000₫ 300.000₫

(C2-C3) LÀNG VĂN HÓA - KHOANG XANH – SUỐI TIÊN

290.000₫ 310.000₫

(C2-C3) K9 ĐÁ CHÔNG - AO VUA

295.000₫ 325.000₫

(C2-C3) THÁC BẠC - LONG CUNG

285.000₫ 295.000₫

(C1-C2-C3) KHU DU LỊCH HUYỀN THOẠI HỒ NÚI CỐC

295.000₫ 320.000₫

(C2-C3) CỐ ĐÔ HOA LƯ – NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM

280.000₫ 295.000₫

BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

0₫

(C2-C3) THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN

250.000₫ 280.000₫

Các đơn vị hợp tác: